Abonē e-avīzi "Staburags"!
Abonēt

Ētikas kodekss

I daļa. Vispārējie principi
 1. SIA “Staburags” izdotā laikraksta “Staburags” un portāla staburags.lv redakcija ir neatkarīga un nepārstāv nevienu politisko vai ekonomisko spēku, tajā skaitā – SIA “Staburags” vadību vai dalībniekus.
 2. Žurnālista pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālistam un ikvienam redakcijas darbiniekam jāpārstāv tikai sabiedrības intereses, un tai ir tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas tai šķiet nozīmīgi un interesanti.
 3. Žurnālista pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālists nepakļaujas nekādai ietekmei ierobežot brīvu informācijas sniegšanu.
 4. Ētikas kodeksa pārkāpums ir arī darba līguma pārkāpums. Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata speciāli sasaukta ētikas komisija, kurā ietilpst valdes loceklis, personāla vadītājs un redakcijas galvenais redaktors.

II daļa. Žurnālista objektivitāte
 1. Patiesība ir mūsu galvenais mērķis.
 2. Žurnālistam ir pienākums būt neatkarīgam (par jebkuru iespējamu interešu konfliktu informēt vadītāju).
 3. Nav attaisnojama neobjektivitāte, neprecizitāte vai paviršība notikumu atspoguļošanā.
 4. Galvenais uzdevums ir piedāvāt lasītājam patiesu, ticamu informāciju, precīzi atspoguļojot visus faktus un notikumus un publicējot tikai pārbaudītu informāciju. Rakstot vienmēr jācenšas sasniegt objektivitāti un nodrošināt visu notikumā vai procesā iesaistīto svarīgo pušu uzskatus.
 5. Žurnālists nodala ziņas no viedokļu paušanas. Ziņām jābūt brīvām no jebkādiem žurnālista viedokļiem vai aizspriedumiem un jāatspoguļo visi aprakstītā jautājuma aspekti.
 6. Žurnālistam ir tiesības paust savu viedokli avīzes viedokļu lapās un mūsu interneta resursu personīgajos blogos. Pieredzējuši žurnālisti ar redaktora akceptu sabiedriski nozīmīgos jautājumos var rakstos sniegt savu analītisko vērtējumu par norisēm un notikumiem.
 7. Žurnālists nedrīkst tieši vainot nevienu likumpārkāpumos vai noziegumos, ja nav būtisku pierādījumu vai nav stājies spēkā tiesas spriedums (arī citātos ne).
 8. Žurnālistam jābūt kritiskam pret visa veida informāciju.
 9. Visas aktivitātes jāvērš uz lasītāju interesēm.
III daļa. Izvairīšanās no interešu konfliktiem
 1. Aizliegts pieņemt dāvanas (izņemot t. s. prezentreklāmas niekus), naudu, ziedojumus, jebkāda veida pakalpojumus no saviem informācijas avotiem. Žurnālisti drīkst doties apmaksātos (ES institūciju organizētajos, pašvaldības pieredzes apmaiņu vai citu) braucienos, zināmos gadījumos redakcija drīkst pieņemt apmaksāta ceļojuma piedāvājumus, ja tie nerada konfliktu starp žurnālista pienākumu objektīvi atspoguļot sabiedrībai svarīgus notikumus un ceļojuma apmaksātāja interesēm. Katrs šāds gadījums ir iepriekš jāakceptē tiešajam vadītājam, un rakstā, kas top apmaksāta ceļojuma rezultātā, ir skaidri jānorāda, kas ceļojumu ir finansējis. Par iespējamiem uzpirkšanas gadījumiem jāinformē savs tiešais vadītājs.
 2. Žurnālista līdzdalība profesionālos konkursos ir apsveicama, jo vairo mediju zīmola vērtību un motivē darbiniekus. Ja darbinieks pats izvirza sevi dalībai konkursā, pieteikums iepriekš jāsaskaņo ar medija galveno redaktoru.
 3. Žurnālista ienākumu avots ir viņa darba atalgojums medijā. Informācijas publicēšana/noklusēšana, lai gūtu peļņu no ārpus SIA “Staburags” struktūrām vai privātpersonām, ir aizliegta.
 4. Žurnālists var publicēties citos izdevumos ārpus SIA “Staburags” izdevumiem, projektos un nodarbēs tikai ar ikreizēju rakstisku galvenā redaktora piekrišanu.
 5. Reklāma un redakcijas materiāls vienmēr ir nodalīts.
 6. Nav pieļaujama otra darbavieta, sabiedriskas iestādes vadīšana vai darbošanās kādā organizācijā, ja tā kompromitē žurnālistu. Jāatturas rakstīt par uzņēmumiem, kuru akcijas žurnālistam un viņa ģimenes locekļiem pieder, lai nenonāktu interešu konfliktā, un jāinformē par to savs tiešais vadītājs. Žurnālistam un viņa darba devējiem personīgā dzīve jāveido tā, lai viņi būtu pasargāti no reāliem un iespējamiem interešu konfliktiem.
 7. Aizliegts izmantot savu pozīciju personīgās interesēs.
 8. Atļauts sadarboties ar citiem medijiem, ja par to ir informēts galvenais redaktors un ja tas vairo medija atpazīstamību.
 9. Žurnālistam jābūt politiski neitrālam. Viņš drīkst būt partijas biedrs, bet nedrīkst ieņemt amatu kādā partijā, jo šāda piederība var izraisīt jautājumus par žurnālista neatkarību. Žurnālists nedrīkst kandidēt valsts vai pašvaldību vēlēšanās.

IV daļa. Komunikācija ar avotiem
 1. Žurnālists parasti nelieto anonīmus avotus, taču viņš/viņa aizsargā avota anonimitāti un to neizpauž bez avota piekrišanas. Žurnālistam jāatklāj anonīmā avota identitāte galvenajam redaktoram.
 2. Plaģiātisms ir negodīga un nepieņemama rīcība.
 3. Žurnālists informācijas vākšanā lieto godīgas metodes. Atkāpes no šī principa pieļaujamas izņēmuma gadījumos, kad runa ir par nozieguma novēršanu vai atklāšanu un sabiedriskais labums no šī principa pārkāpšanas ir būtisks. Atkāpes no šī principa pieļaujamas tikai ar galvenā redaktora akceptu un skaidri nosakot žurnālista rīcības robežas.
 4. Žurnālists nevar dot solījumus, kurus viņš/viņa nevar turēt. Žurnālists nesola un nemaksā par informāciju, izņēmuma gadījums var būt, ja redakcija maksā ekspertiem par īpaši veiktu analīzi vai informācijas datubāzēm.
 5. Žurnālists nerāda savus rakstus avotiem pirms publicēšanas. Izņēmuma gadījumā var tikt nosūtīts avota teiktais (bet ne viss materiāls), un arī tikai lai izlabotu faktus.

V daļa. Precizitāte
 1. Nav pieņemami komentāri, kuros paustie viedokļi balstās uz apzināti sagrozītiem, noklusētiem vai nepatiesiem faktiem.
 2. Nav pieļaujams izplatīt neoficiālu informāciju, kas ietekmē cilvēka reputāciju, neļaujot viņam aizstāvēties.
 3. Žurnālista pienākums ir respektēt līdzcilvēku privātās dzīves neaizskaramību, izņemot gadījumus, kad aprakstāmās personas darbības nonāk pretrunā ar likumu vai vispārpieņemtām sabiedrības normām.
 4. Žurnālists ir atbildīgs par kvalitatīvu darba izpildi; ja neapzināti pieļautas kļūdas, žurnālista pienākums ir tās atzīt un noteikti publicēt kļūdu labojumu vai precizējumu.

VI daļa. Izdevniecībā un ārpus tās
 1. Iekšējās kartības noteikumi ir rakstīti darba kārtības noteikumos.
 2. Redakcijas darbiniekam ir pienākums atcerēties, ka arī ārpus darba viņš ir redakcijas darbinieks un reprezentē mediju.
 3. Redakcijas darbiniekam ir pienākums būt izpalīdzīgam un ieinteresētam kolēģim redakcijas kolektīvā.
 4. Redakcijas darbiniekam jāciena savs un citu darbs. Ir atļauts izmantot citu personu publikācijas un iegūto informāciju, taču nekad neuzdot to par savu nopelnu. Vienmēr jānorāda informācijas avots, izņemot gadījumus, ja žurnālists informāciju ieguvis pats vai bijis tās aculiecinieks.
Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Staburags.lv komanda.